Chocken, bygglovet överklagat igen!!

My Home 1My Home 2fb 4

Jambo!!

Hemkommen från Kenya, glad i hågen och med massor av ny energi och redo att ta tag i bygget på smedjan fick jag en mindre chock då jag fått ett brev i postlådan från Länsstyrelsen om att militären överklagat bygglovet – igen. Trodde att allt var klart eftersom vi vann överklagandet förut men det visade sig bara vara för förhandsbeskedet…. Förra gången tog det över ett år att få allt klart. Det här betyder att jag inte kan börja bygga i sommar. Inte på de stora sakerna i alla fall. Såhär står det: Överklagande av Sigtuna kommun beslut 2015-03-24 att meddela beslut om bygglov för ändrad användning av smedja till fritidshus på fastigheten Steninge 1:24.

Yrkande: Försvarsmakten får härmed överklaga kommunens beslut att meddela lov för ändrad användning av smedja till fritidshus. Försvarsmakten yrkar att bygglovet upphävs. Grund för yrkandet: Kungsängens övnings-och skjutfält är av riksintresse för totalförsvrets militära del. Den aktuella byggnaden är belägen inom de icke godtagbara ljudnivåerna från skjutfältet och sen fortsätter det….  Jag kan säga att fåglarna låter högre än vad skotten gör från skjutfältet på andra sidan vattnet i Kungsängen.. Vi ska i alla fall lämna in vårt motargument denna vecka så får vi hålla tummarna.

Under tiden gläder jag mig åt alla fina minnen från Kenya,  alla glada barn, mina fina resvänner och den fantastiska naturen som Afrika bjöd på och självklart också åt att nya fina numret av Inspiration My Home har kommit. Titta på det här:  http://np.netpublicator.com/netpublication/n80698671