Rappande kökspersonal, kul granne och sjungande slottsherre!

 Steninge Kök & Skafferi

            

    

Det finns bara en Carola..

 

Steninge Slotts Per Taube och Carola

Kökschefen tog över scenen efter Carola.

Och så en kul granne!!

Och till sist, en liten notis i Svensk Damtidning om Carolas Steningeflytt.