Våra nya grannar, en hel ny by kommer att byggas!

Vi kommer inte att behöva vara ensamna runt Steninge Slott framöver. Vi kommer att få MÅNGA nya grannar, skola, förskola, restauranger, buss, affärer etc.

Läs mer om by-projektet här: http://steningeslottsby.se/nu-skapas-steninge-slottsby/sa-har-kommer-byn-att-bli/

Ni kanske till o med ska teckna upp er på ett hus!

Från mailutskicket: Klassisk arkitektur i Steninge Slottsby

Nu är gestaltningsprogrammet för Steninge Slottsby klart. Vi inledde arbetet med att ställa oss frågan hur en traditionell by ser ut i modern tappning. Vad är det med byn som lockar? Svaren vi kom fram till var många men det vi tog fasta på var byns förmåga att skapa rum mellan husen där människor stannar och pratar, umgås och leker. Och att det är en plats där det mesta finns – som en stad i miniatyr.  Det här blev viktiga utgångspunkter i arbetet med gestaltningsprogrammet.

Gestaltningsmässigt kommer den nya bebyggelsen i byn harmoniera med den historiska slotts- och bruksmiljön. Byn kommer att domineras av klassisk snarare än modern arkitektur, vackra pastellfärger, varierad topografi, omsorgsfullt utformade gaturum och mycket grönska.

Steninge Slottsby blir en småskalig miljö med hus som är max tre våningar höga. Huvudgatan som löper genom byn få en karaktär som känns igen från gamla Sigtuna med sina slutna kvarter, vackra färger och begränsade våningshöjd. I Steninge Slottsby har vi emellertid valt putsad fasad i stället för trä. I byns tun blandas villorna med vackra stadsradhus som även de har putsfasad i vackra färger.

Vi har till och med tagit fram ett färgprogram för byn med hjälp av en färgexpert som i utgår från Köpenhamns färgpalett; vackra, mättade och brända pasteller. Merparten av dessa färger hittar vi också i Stockholms innerstads äldre bebyggelse. Varje hus i Steninge Slottsby har sin färg som harmonierar perfekt med de närliggande husen. En rolig detalj är att vi har tagit fram ett helt eget staket, Steninge Slottsby-staket.

1 a Steninge Slottsby1 a Steninge Slottsby 2 1 a Steninge Slottsby 4 1 a a a a

Såhär ser det ut vid ladan nu:

1 a Liten 5